Oferta


Oferuję organizację i prowadzenie szkoleń okresowych z dziedziny BHP.

Szkolenia są prowadzone dla Pracowników zajmujących stanowiska: kierownicze, robotnicze,
administracyjno-biurowe.

Ponadto istnieje możliwość przeszkolenia Pracodawców wypełniających rolę służby BHP.


Modele prowadzonych szkoleń.

Model MINI

Szkolenie prowadzone przez jednego wykładowcę w siedzibie Klienta w formie: wykładu, seminarium, instruktażu na stanowisku pracy, kierowanego samokształcenia.

Model MIDI

Szkolenie prowadzone przez jednego wykładowcę w siedzibie (lub poza siedzibą) Klienta w formie:
wykładu, seminarium, instruktażu na stanowisku pracy.

Model MAXI

Szkolenie prowadzone przez kliku wykładowców poza siedzibą (lub w siedzibie) Klienta w formie:
wykładu, seminarium, instruktażu na stanowisku pracy.

Model VIP

Wszystkie szczegóły dotyczące szkolenia ustalane są indywidualnie.© Robert Ciszewski 2016
www.robcisz.com.pl