O Szkoleniu


Nasze szkolenia charakteryzują się:

 • Profesjonalizmem biorącym się ze zrozumienia oczekiwań Klienta,
 • Doświadczeniem wynikającym z ponad 20-letniej praktyki na różnych stanowiskach Szkolącego,
 • Fachowością mającą swoje źródła w odpowiednim przygotowaniu merytorycznym Szkolącego.

 • Szkolenia prowadzone są w formie:

 • Wykładu,
 • Seminarium,
 • Instruktażu,
 • Samokształcenia kierowanego.

 • W trakcie szkoleń wykorzystujemy:

 • Wiedzę encyklopedyczną,
 • Prezentacje multimedialne,
 • Filmy obrazujące omawianą problematykę,
 • Przykłady autentycznych zdarzeń.

 • Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia
  (zgodnego z obowiązującymi przepisami).  © Robert Ciszewski 2016
  www.robcisz.com.pl