Zapraszam na Szkolenia z dziedziny BHP


Naczelną zasadą organizowanych szkoleń jest ta, iż najważniejsze są oczekiwania Zamawiającego.

W związku z powyższym:

  • Życzenia Klienta stają się kierunkiem podjętych działań,
  • Dzięki posiadaniu odpowiedniego zaplecza technicznego szkolenie może odbyć się u Zamawiającego,
  • Zamawiający określa termin (terminy) szkoleń,
  • Po szkoleniu Zamawiający otrzymuje kompletną dokumentację,
  • Stałym Klientom Przypominamy o terminach kolejnych szkoleń.

  • Zapraszam do zapoznania się z ofertą i do kontaktu.


    © Robert Ciszewski 2016
    www.robcisz.com.pl